!

Akumuliatorius YUASA 12V 14Ah 190A YB14-B2

YUASA
YB14-B2
Svoris: kg

YUASA 12V 14Ah 190A YB14-B2

YUMICRON
Motorcycle Battery

Akumuliatorius YUASA 12V 14Ah 190A YB14A-A1

YUASA
YB14A-A1
Svoris: kg

YUASA 12V 14Ah 190A YB14A-A1

YUMICRON
Motorcycle Battery

Akumuliatorius YUASA 12V 14Ah 190A YB14A-A2

YUASA
YB14A-A2
Svoris: kg

YUASA 12V 14Ah 190A YB14A-A2

YUMICRON
Motorcycle Battery

Akumuliatorius YUASA 12V 14Ah 190A YB14L-A1

YUASA
YB14L-A1
Svoris: kg

YUASA 12V 14Ah 190A YB14L-A1

YUMICRON
Motorcycle Battery

Akumuliatorius YUASA 12V 14Ah 190A YB14L-A2

YUASA
YB14L-A2
Svoris: kg

YUASA 12V 14Ah 190A YB14L-A2

YUMICRON
Motorcycle Battery

Akumuliatorius YUASA 12V 14Ah 190A YB14L-B2

YUASA
YB14L-B2
Svoris: kg

YUASA 12V 14Ah 190A YB14L-B2

YUMICRON
Motorcycle Battery

Akumuliatorius YUASA 12V 14Ah 190A SYB14L-A2

YUASA
SYB14L-A2
Svoris: kg

YUASA 12V 14Ah 190A SYB14L-A2

YUMICRON
Motorcycle Battery

Akumuliatorius YUASA 12V 16Ah 200A YB16AL-A2

YUASA
YB16AL-A2
Svoris: kg

YUASA 12V 16Ah 200A YB16AL-A2

YUMICRON
Motorcycle Battery

Akumuliatorius YUASA 12V 16Ah 210A HYB16A-AB

YUASA
HYB16A-AB
Svoris: kg

YUASA 12V 16Ah 210A HYB16A-AB

YUMICRON
Motorcycle Battery

Akumuliatorius YUASA 12V 19Ah 240A YB16-B

YUASA
YB16-B
Svoris: kg

YUASA 12V 19Ah 240A YB16-B

YUMICRON
Motorcycle Battery

Akumuliatorius YUASA 12V 19Ah 240A YB16L-B

YUASA
YB16L-B
Svoris: kg

YUASA 12V 19Ah 240A YB16L-B

YUMICRON
Motorcycle Battery

Akumuliatorius YUASA 12V 16Ah 207A YB16B-A

YUASA
YB16B-A
Svoris: kg

YUASA 12V 16Ah 207A YB16B-A

YUMICRON
Motorcycle Battery

Akumuliatorius YUASA 12V 16Ah 207A YB16B-A1

YUASA
YB16B-A1
Svoris: kg

YUASA 12V 16Ah 207A YB16B-A1

YUMICRON
Motorcycle Battery

Akumuliatorius YUASA 12V 19Ah 240A YB16CL-B

YUASA
YB16CL-B
Svoris: kg

YUASA 12V 19Ah 240A YB16CL-B

YUMICRON
Motorcycle Battery

Akumuliatorius YUASA 12V 18Ah 235A YB18-A

YUASA
YB18-A
Svoris: kg

YUASA 12V 18Ah 235A YB18-A

YUMICRON
Motorcycle Battery

Akumuliatorius YUASA 12V 18Ah 235A YB18L-A

YUASA
YB18L-A
Svoris: kg

YUASA 12V 18Ah 235A YB18L-A

YUMICRON
Motorcycle Battery

Akumuliatorius YUASA 12V 20Ah 260A Y50-N18A-A

YUASA
Y50-N18A-A
Svoris: kg

YUASA 12V 20Ah 260A Y50-N18A-A

YUMICRON
Motorcycle Battery

Akumuliatorius YUASA 12V 20Ah 260A Y50-N18L-A

YUASA
Y50-N18L-A
Svoris: kg

YUASA 12V 20Ah 260A Y50-N18L-A

YUMICRON
Motorcycle Battery

Akumuliatorius YUASA 12V 20Ah 260A Y50-N18L-A3

YUASA
Y50-N18L-A3
Svoris: kg

YUASA 12V 20Ah 260A Y50-N18L-A3

YUMICRON
Motorcycle Battery

Akumuliatorius YUASA 12V 20Ah 260A SY50-N18L-AT

YUASA
SY50-N18L-AT
Svoris: kg

YUASA 12V 20Ah 260A SY50-N18L-AT

YUMICRON
Motorcycle Battery

Akumuliatorius YUASA 12V 28Ah 300A Y60-N24-A

YUASA
Y60-N24-A
Svoris: kg

YUASA 12V 28Ah 300A Y60-N24-A

YUMICRON
Motorcycle Battery

Akumuliatorius YUASA 12V 28Ah 300A Y60-N24L-A

YUASA
Y60-N24L-A
Svoris: kg

YUASA 12V 28Ah 300A Y60-N24L-A

YUMICRON
Motorcycle Battery

Akumuliatorius YUASA 12V 30Ah 300A YB30L-B

YUASA
YB30L-B
Svoris: kg

YUASA 12V 30Ah 300A YB30L-B

YUMICRON
Motorcycle Battery

Akumuliatorius YUASA 12V 30Ah 300A YB30CL-B

YUASA
YB30CL-B
Svoris: kg

YUASA 12V 30Ah 300A YB30CL-B

YUMICRON
Motorcycle Battery

Akumuliatorius YUASA 12V 19Ah 100A 51814

YUASA
51814
Svoris: kg

YUASA 12V 19Ah 100A 51814

YUMICRON
Motorcycle Battery

Akumuliatorius YUASA 12V 19Ah 100A 51913

YUASA
51913
Svoris: kg

YUASA 12V 19Ah 100A 51913

YUMICRON
Motorcycle Battery

Akumuliatorius YUASA 12V 25Ah 130A 52515

YUASA
52515
Svoris: kg

YUASA 12V 25Ah 130A 52515

YUMICRON
Motorcycle Battery

Akumuliatorius YUASA 12V 30Ah 180A 53030

YUASA
53030
Svoris: kg

YUASA 12V 30Ah 180A 53030

YUMICRON
Motorcycle Battery

Akumuliatorius YUASA 12V 12Ah 210A YTX14AH-BS

YUASA
YTX14AH-BS
Svoris: kg

YUASA 12V 12Ah 210A YTX14AH-BS

HIGH PERFORMANCE MAINTENANCE FREE
Motorcycle Battery

Akumuliatorius YUASA 12V 12Ah 210A YTX14AHL-BS

YUASA
YTX14AHL-BS
Svoris: kg

YUASA 12V 12Ah 210A YTX14AHL-BS

HIGH PERFORMANCE MAINTENANCE FREE
Motorcycle Battery

Akumuliatorius YUASA 12V 12Ah 240A YTX14H-BS

YUASA
YTX14H-BS
Svoris: kg

YUASA 12V 12Ah 240A YTX14H-BS

HIGH PERFORMANCE MAINTENANCE FREE
Motorcycle Battery

Akumuliatorius YUASA 12V 18Ah 270A YTX20CH-BS

YUASA
YTX20CH-BS
Svoris: kg

YUASA 12V 18Ah 270A YTX20CH-BS

HIGH PERFORMANCE MAINTENANCE FREE
Motorcycle Battery

Akumuliatorius YUASA 12V 18Ah 310A YTX20H-BS

YUASA
YTX20H-BS
Svoris: kg

YUASA 12V 18Ah 310A YTX20H-BS

HIGH PERFORMANCE MAINTENANCE FREE
Motorcycle Battery

Akumuliatorius YUASA 12V 18Ah 310A YTX20HL-BS

YUASA
YTX20HL-BS
Svoris: kg

YUASA 12V 18Ah 310A YTX20HL-BS

HIGH PERFORMANCE MAINTENANCE FREE
Motorcycle Battery

Akumuliatorius YUASA 12V 18Ah 310A YTX20HL-BS-PW

YUASA
YTX20HL-BS-PW
Svoris: kg

YUASA 12V 18Ah 310A YTX20HL-BS-PW

HIGH PERFORMANCE MAINTENANCE FREE
Motorcycle Battery

Akumuliatorius YUASA 12V 21Ah 350A YTX24HL-BS

YUASA
YTX24HL-BS
Svoris: kg

YUASA 12V 21Ah 350A YTX24HL-BS

HIGH PERFORMANCE MAINTENANCE FREE
Motorcycle Battery

Akumuliatorius YUASA 12V 3.5Ah 65A YTZ5S

YUASA
YTZ5S
Svoris: kg

YUASA 12V 3.5Ah 65A YTZ5S

HIGH PERFORMANCE MAINTENANCE FREE
Motorcycle Battery

Akumuliatorius YUASA 12V 6Ah 130A YTZ7S

YUASA
YTZ7S
Svoris: kg

YUASA 12V 6Ah 130A YTZ7S

HIGH PERFORMANCE MAINTENANCE FREE
Motorcycle Battery

Akumuliatorius YUASA 12V 8.6Ah 190A YTZ10S

YUASA
YTZ10S
Svoris: kg

YUASA 12V 8.6Ah 190A YTZ10S

HIGH PERFORMANCE MAINTENANCE FREE
Motorcycle Battery

Akumuliatorius YUASA 12V 11Ah 210A YTZ12S

YUASA
YTZ12S
Svoris: kg

YUASA 12V 11Ah 210A YTZ12S

HIGH PERFORMANCE MAINTENANCE FREE
Motorcycle Battery

Akumuliatorius YUASA 12V 11.2Ah 230A YTZ14S

YUASA
YTZ14S
Svoris: kg

YUASA 12V 11.2Ah 230A YTZ14S

HIGH PERFORMANCE MAINTENANCE FREE
Motorcycle Battery

Akumuliatorius YUASA 12V 20Ah 270A GYZ20L

YUASA
GYZ20L
Svoris: kg

YUASA 12V 20Ah 270A GYZ20L

HIGH PERFORMANCE MAINTENANCE FREE
Motorcycle Battery

Akumuliatorius YUASA 12V 30Ah 385A YIX30L

YUASA
YIX30L
Svoris: kg

YUASA 12V 30Ah 385A YIX30L

HIGH PERFORMANCE MAINTENANCE FREE
Motorcycle Battery

Akumuliatorius YUASA 12V 30Ah 385A YIX30L-BS

YUASA
YIX30L-BS
Svoris: kg

YUASA 12V 30Ah 385A YIX30L-BS

HIGH PERFORMANCE MAINTENANCE FREE
Motorcycle Battery

Akumuliatorius YUASA 12V 2.3Ah 40A YT4B-BS

YUASA
YT4B-BS
Svoris: kg

YUASA 12V 2.3Ah 40A YT4B-BS

MAINTENANCE FREE
Motorcycle Battery

Akumuliatorius YUASA 12V 3Ah 50A YTX4L-BS

YUASA
YTX4L-BS
Svoris: kg

YUASA 12V 3Ah 50A YTX4L-BS

MAINTENANCE FREE
Motorcycle Battery

Akumuliatorius YUASA 12V 4Ah 80A YTX5L-BS

YUASA
YTX5L-BS
Svoris: kg

YUASA 12V 4Ah 80A YTX5L-BS

MAINTENANCE FREE
Motorcycle Battery

Akumuliatorius YUASA 12V 6.5Ah 110A YT7B-BS

YUASA
YT7B-BS
Svoris: kg

YUASA 12V 6.5Ah 110A YT7B-BS

MAINTENANCE FREE
Motorcycle Battery

Akumuliatorius YUASA 12V 6Ah 105A YTX7A-BS

YUASA
YTX7A-BS
Svoris: kg

YUASA 12V 6Ah 105A YTX7A-BS

MAINTENANCE FREE
Motorcycle Battery

Akumuliatorius YUASA 12V 6Ah 100A YTX7L-BS

YUASA
YTX7L-BS
Svoris: kg

YUASA 12V 6Ah 100A YTX7L-BS

MAINTENANCE FREE
Motorcycle Battery