Antgaliai "Star T"
!

Antgalis "Star T" T6H 1/4"

FORCE
1272506
Svoris: kg
Antgalis 1/4" šešiakampis "Star T" T6H, ilgis 25mm.

Antgalis "Star T" T7H 1/4"

FORCE
1272507
Svoris: kg
Antgalis 1/4" šešiakampis "Star T" T7H, ilgis 25mm.

Antgalis "Star T" T8H 1/4"

FORCE
1272508
Svoris: kg
Antgalis 1/4" šešiakampis "Star T" T8H, ilgis 25mm.

Antgalis "Star T" T9H 1/4"

FORCE
1272509
Svoris: kg
Antgalis 1/4" šešiakampis "Star T" T9H, ilgis 25mm.

Antgalis "Star T" T10H 1/4"

FORCE
1272510
Svoris: kg
Antgalis 1/4" šešiakampis "Star T" T10H, ilgis 25mm.

Antgalis "Star T" T15H 1/4"

FORCE
1272515
Svoris: kg
Antgalis 1/4" šešiakampis "Star T" T15H, ilgis 25mm.

Antgalis "Star T" T20H 1/4"

FORCE
1272520
Svoris: kg
Antgalis 1/4" šešiakampis "Star T" T20H, ilgis 25mm.

Antgalis "Star T" T25H 1/4"

FORCE
1272525
Svoris: kg
Antgalis 1/4" šešiakampis "Star T" T25H, ilgis 25mm.

Antgalis "Star T" T27H 1/4"

FORCE
1272527
Svoris: kg
Antgalis 1/4" šešiakampis "Star T" T27H, ilgis 25mm.

Antgalis "Star T" T30H 1/4"

FORCE
1272530
Svoris: kg
Antgalis 1/4" šešiakampis "Star T" T30H, ilgis 25mm.

Antgalis "Star T" T35H 1/4"

FORCE
1272535
Svoris: kg
Antgalis 1/4" šešiakampis "Star T" T35H, ilgis 25mm.

Antgalis "Star T" T40H 1/4"

FORCE
1272540
Svoris: kg
Antgalis 1/4" šešiakampis "Star T" T40H, ilgis 25mm.

Antgalis "Star T" T40H 30mm

FORCE
1773040
Svoris: kg
Antgalis 10mm šešiakampis "Star T" T40H, ilgis 30mm.

Antgalis "Star T" T50H 75mm

FORCE
1777550
Svoris: kg
Antgalis 10mm šešiakampis "Star T" T50H, ilgis 75mm.